Informatie

Vakantieregeling

Vakantierooster schooljaar 2018-2019:

Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie 18-02-19 t/m 22-02-19
Goede Vrijdag  19-04-19
Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaart  30-05-19 en 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 12-07-2019 t/m 25-08-2019
   

Extra vrije dagen zijn: 
- woensdag 28 november 2018
- vrijdag 21 december 2018
- maandag 28 januari 2019
- vrijdag 21 juni 2019
- vrijdag 12 juli 2019