Informatie

Vakantieregeling

Vakantierooster schooljaar 2019-2020:

Zomervakantie 12-07-2019 t/m 25-08-2019
Herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-10-19
Kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20
Voorjaarsvakantie 17-02-20 t/m 22-02-20
Goede Vrijdag / Pasen 09 t/m 13-04-20
Meivakantie 27-4-2020 t/m 08-05-20
Hemelvaart  21-05-20 en 22-05-2020
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 06-07-2020 t/m 16-08-2020
   

Extra vrije dagen zijn: 
- vrijdag 21 juni 2019
- vrijdag 12 juli 2019
- maandag 4 november 2019
- woensdag 29 januari 2020
- woensdag 4 maart 2020
- donderdag 9 april 2020
- woensdag 10 juni 2020