Informatie

Vakantierooster schooljaar 2022-2023:

 

Herfstvakantie          zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 
Kerstvakantie           zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie    zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 
Pasen                       vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 
Meivakantie              zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 
Hemelvaart              donderdag 18 mei t/m 21 mei 2023  
Pinksteren                29 mei 2023 
Zomervakantie         vrijdag 22 juli t/m zondag 3 september 2023