Een basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in sfeer, werkwijze en activiteiten. Ook in kwalitatief opzicht zijn er verschillen. Daarom heeft de overheid de basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die hen moet helpen bij het maken van een bewuste schoolkeuze. Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. Daarnaast geeft hij informatie aan de ouders van kinderen die onze school al bezoeken.

Vanaf augustus 2018 heeft Tijnje één basisschool, De Opstekker. Een opstekker is een onderdeel van een platbodem. Een opstekker zet je aan de boegspriet, om zo meer wind te vangen. Tevens is een opstekker een compliment, een meevaller. En op een school ‘stek’ je wat op. Kortom, een passende, positieve naam.

De Opstekker is een identiteitsrijke school. Wat betekent dit? Een identiteitsrijke school houdt rekening met de samenleving waarin we leven. We willen dan ook een afspiegeling van de directe samenleving terug zien in de nieuwe school. 

Bij de start van schooljaar 2022-2023 zijn er 147 leerlingen. Een mooi aantal voor een dorp als Tijnje. 
We hebben de fusiegelden ingezet om met 8 jaargroepen te draaien. Eigenlijk hebben wij recht op 6 leerkrachten per dag. Het werken met 8 groepen is nu even pure luxe.

In januari 2018 is door het schoolteam een visie opgesteld en aan de hand van deze visie zijn nieuwe lesmethodes uitgezocht. (graag verwijs ik u door naar de schoolgids, die ook op deze site terug te vinden is)

We werken met twee locaties. Een onderbouw locatie waar de groepen 1 t/m 4 zitten en een bovenbouwlocatie voor de groepen 5 t/m 8. Dit is niet een ideale situatie, maar de verwachting is dat we na de zomervakantie van 2023 een nieuw schoolgebouw kunnen betrekken. 

Namens het schoolteam,

Geartsje Paulusma,
Directeur De Opstekker