Informatie

Team

Het team van De Opstekker, schooljaar 2022-2023:

Groep 1/ 2       Petra Bekkema en Ingrid v.d. Veen        
Groep 1/ 2       Tiny Bouma en Brechtsje Zuiderbaan
Groep 3           Lamkje van der Draai en Nynke Kalsbeek 
Groep 4           Jelmer Dijkstra
Groep 5           Manita Overdiep en Linda Flonk
Groep 6           Annemiek Veenstra en Jill Kuhlman 
Groep 7           Annegonda Tillema en Hilda Feenstra
Groep 8           David Jongsma 

Onderwijsassistent: Lauran van Veen 

Interne begeleider: Jill Kuhlman   (ib.deopstekker@comprix.nl)
Directie: Geartsje Paulusma  (directie.deopstekker@comprix.nl)

Mailadressen zijn:
petra.bekkema@comprix.nl
tiny.bouma@comprix.nl
lamkje.vanderdraai@comprix.nl
brechtsje.zuiderbaan@comprix.nl
ingrid.vanderveen@comprix.nl
nynke.stuiver@comprix.nl
linda.flonk@comprix.nl
manita.overdiep@comprix.nl
jill.kuhlman@comprix.nl
hilda.feenstra@comprix.nl
annegonda.tillema@comprix.nl
annemiek.veenstra@comprix.nl
jelmer.dijkstra@comprix.nl
david.jongsma@comprix.nl
lauran.vanveen@comprix.nl
 

.