Informatie

Team

Het team van De Opstekker, schooljaar 2020-2021:

Groep 1/ 2       Petra Bekkema en Tiny Bouma       
Groep 1/ 2       Lamkje van der Draai en Ingrid van der Veen
Groep 3           Sybrigje van der Hoek en Marloes Kamp 
Groep 4           Nynke Stuiver en Linda Flonk
Groep 5           Manita Overdiep en Nynke Stuiver
Groep 6           Jill Kuhlman en Hilda Feenstra
Groep 7           Annegonda Tillema en Geartsje Miedema
Groep 8           Redmer Wijnsma en Annemiek Veenstra

Onderwijsassistent: Christa Koopmans

Interne begeleider: Ingrid Post   (ib@deopstekker.nl)
Directie: Geartsje Paulusma  (directie@deopstekker.nl)

Mailadressen zijn:
p.bekkema@deopstekker.nl
t.bouma@deopstekker.nl
l.vanderdraai@deopstekker.nl
i.vanderveen@deopstekker.nl
s.vanderhoek@deopstekker.nl
m.kamp@deopstekker.nl
n.stuiver@deopstekker.nl
l.flonk@deopstekker.nl
m.overdiep@deopstekker.nl
j.kuhlman@deopstekker.nl
h.feenstra@deopstekker.nl
g.miedema@deopstekker.nl
a.tillema@deopsterkker.nl
r.wijnsma@deopstekker.nl
a.veenstra@deopstekker.nl