Informatie

Team

Het team van De Opstekker, schooljaar 2018-2019:

Groep 1           Petra Bekkema en Lamkje van der Draai 
Groep 2           Sybrigje van der Hoek en Linda Flonk
Groep 3           Marloes Kamp en Tiny Bouma
Groep 4           Nynke Stuiver en Ingrid van der Veen
Groep 5           Manita Overdiep en Ingrid van der Veen
Groep 6           Redmer Wijnsma en Hilda Feenstra
Groep 7           Jill Kuhlman en Hilda Feenstra
Groep 8           Annegonda Tillema en Geartsje Miedema

Interne begeleider: Ingrid Post
Directie: Geartsje Paulusma