Informatie

Team

Het team van De Opstekker, schooljaar 2019-2020:

Groep 1/ 2       Petra Bekkema en Tiny Bouma 
Groep 1/ 2       Lamkje van der Draai en Ingrid van der Veen
Groep 3           Sybrigje van der Hoek en Marloes Kamp 
Groep 4           Nynke Stuiver en Linda Flonk
Groep 5           Manita Overdiep en Nynke Stuiver
Groep 6           Jill Kuhlman en Hilda Feenstra
Groep 7           Annegonda Tillema en Geartsje Miedema
Groep 8           Redmer Wijnsma en Hilda Feenstra

Interne begeleider: Ingrid Post
Directie: Geartsje Paulusma