0513 - 571 600Mr. Roordawei 1a, 8406 ES Tijnjedeopstekker@comprix.nl

De Schoolraad is verantwoordelijk voor het bewaken en versterken van de identiteit en de eigenheid van het onderwijs en de binding met het dorp. De Schoolraad adviseert team, MR en bestuur van de nieuwe school in Tijnje gevraagd en ongevraagd over de uitwerking van vraagstukken die te maken hebben met de ‘identiteit’ van de school. De term verwijst in eerste instantie naar de klassieke betekenis van `denominatie’ en levensbeschouwing; in ruimere zin adviseert de Schoolraad ook over pedagogisch klimaat en plaats in het dorp en de samenleving. In de praktijk staan de leerkrachten en hun professionaliteit (in bijzonderheid hun oog voor verschillen tussen leerlingen) centraal.

De Schoolraad bestaat uit:

Arjan van der Velde
Annemarie van Garderen
Engelien Lageveen

U kunt de Schoolraad persoonlijk aanspreken of mailen: schoolraadtijnje@gmail.com