Informatie

MR

De MR (de medezeggenschapsraad) behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. Tot de taken en bezigheden van de MR behoren onder meer het meedenken over schoolbeleid. De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt volgens verkiezing samengesteld.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de leden van de MR  kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben. De agenda en de notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar. 

Mailadres: mr@deopstekker.nl

Oudergeleding:                                      

Sjoerd van der Wiel  (voorzitter) 
Janet Dam
Fokje de Wolf

Personeelsgeleding

Jill Kuhlman
David Jongsma
Lamkje van der Draai