0513 - 571 600Mr. Roordawei 1a, 8406 ES Tijnjedeopstekker@comprix.nl

Wij zijn de activiteitencommissie van basisschool de Opstekker.
De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  
Lid:Els Veltman
Lid:Rina Hofstra
Lid:Doetie Veenstra
Lid:Eline van der Velde
Voorzitter:Jenny Heida

De commissie ondersteunt de school met de activiteiten. Wij leggen u graag uit hoe wij werken en wat wij precies doen.

Jaarlijks ontvangt u via uw kinderen een intekenformulier. Hierop staan de geplande activiteiten voor het betreffende schooljaar. U kunt op dit formulier intekenen voor een activiteit als hulpouder. De commissie brengt dit allemaal in kaart en wanneer de activiteit plaatsvindt worden uit die opgaven het aantal ouders benadert dat nodig is voor “extra handen”.
Naast incidentele activiteiten, zoals sinterklaas, kerstviering, NL Doet en schoonmaak van de school, zijn er ook structurele activiteiten zoals de bibliotheek, de “luizenmoeder” en decoratiecommissie.

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind per jaar.
De school beheert deze gelden en dit wordt uitgegeven aan bijv.: een sinterklaascadeau voor uw kind, ranja en lekkers bij een activiteit, culturele reisjes naar een museum, een paasontbijt, decoratiemiddelen voor elk seizoen en festiviteit, musical en afscheid van groep 8 en festiviteiten omtrent de laatste schooldag.

Schoolreisgelden worden apart hiervan in rekening gebracht, deze zijn volledig ter bekostiging voor het schoolreisje of kamp.

Jaarlijks bedenken we een actie om extra gelden te werven. Alle gelden komen t.b.v. activiteiten voor de kinderen.

De activiteitencommissie is een leuk team met een diversiteit aan ouders, ieder brengt zijn/haar enthousiasme mee en neemt deel aan werkgroepen voor activiteiten.
Wij vergaderen ongeveer eens per 6 weken.