Informatie

Wij zijn de Ouder Vereniging (OV) van basisschool de Opstekker.
De OV bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Penningmeester:   Doetie Veenstra (met ondersteuning van Peter Muller)
Secretariaat:          Alie Rodenburg
Lid:                        Els Veltman
Lid:                        Maria Boelens
Lid:                        Rina Hofstra
Voorzitter:             Jenny Heida

De OV organiseert samen met de school de activiteiten. Wij leggen u graag uit hoe wij werken en wat wij precies doen.

Jaarlijks ontvangt u via uw kinderen een intekenformulier. Hierop staan de geplande activiteiten voor het betreffende schooljaar. U kunt op dit formulier intekenen voor een activiteit als hulpouder. De OV brengt dit allemaal in kaart en wanneer de activiteit plaatsvindt worden uit die opgaven het aantal ouders benadert dat nodig is voor “extra handen”.
Naast incidentele activiteiten, zoals sinterklaas, kerstviering, NL Doet en schoonmaak van de school, zijn er ook structurele activiteiten zoals de bibliotheek, de “luizenmoeder” en decoratiecommissie.
 

De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van €25,00 per kind per jaar, u leest dat dit een vrijwillige ouderbijdrage is, maar deze gelden zijn onmisbaar voor de school en dus de OV.
De OV beheert deze gelden, en dit wordt uitgegeven aan bijv.: een sinterklaascadeau voor uw kind, ranja en lekkers bij een activiteit, culturele reisjes naar een museum, een paasontbijt, decoratiemiddelen voor elk seizoen en festiviteit, musical en afscheid van groep 8 en festiviteiten omtrent de laatste schooldag.

Schoolreisgelden worden apart hiervan in rekening gebracht, deze zijn volledig ter bekostiging voor het schoolreisje of kamp.

Jaarlijks bedenken we een actie om extra gelden te werven, en staan we ook elke keer op de midwintermarkt met het draaiend rad. Alle gelden komen t.b.v. activiteiten voor de kinderen.

De OV is een leuk team met een diversiteit aan ouders, ieder brengt zijn/haar enthousiasme mee, en neemt deel aan werkgroepen voor activiteiten, met een samenstelling van leerkrachten en OV.
Wij vergaderen ongeveer eens per 6 weken.

Mailadres:  ov.deopstekker@comprix.nl    
Banknr:      NL37RABO 0363 1051 15