Informatie

Oudervereninging De Opstekker

Bestuur:

  • Jenny Heida (voorzitter), Kupershagen 1, 8406GB Tijnje, 0513-850601 
  • Peter Muller (penningmeester), Breewei 41, 8406  ES Tijnje, 0513-572580 
  • Dorien Knol (secretaris), Riperwei 50, 8406 AK Tijnje, 0513-572710 
  • Claudia Figueroa, Breewei 69, 8406 EC Tijnje, 0513-571541
  • Alie Rodenburg, Riperwei 32, 8406AK Tijnje, 0513-572155 
  • Maria Bos, Hein Voswei 30, 8406EW Tijnje, 06-46661616
  • Lucinda van der Geest, Romke van Damwei 16, 8406 EL Tijnje, 0513-437611